october, 2017

26oct12:00 pm3:00 pmBrexit and the Future of Food and FarmingCommittee Room 1 Event Organized By: School of Geography and Planning

Event Details

This event examines the impacts and possible future scenarios arising from Brexit in the food and farming sectors. Since June 2016, the process of leaving the EU has highlighted the complex ways the farming and food sectors are connected to Europe through markets, regulation and policy. Brexit will require new systems of rural development, agricultural subsidies and ecosystem services, and new rules to address the sectors reliance on overseas labour.


Based on research with key stakeholders within the food and farming sectors over the last year, School of Geography and Planning’s Professor Paul Milbourne, Professor Kevin Morgan and Dr Gareth Enticott and Dr Rebecca Sandover (University of Exeter) will examine the key challenges facing food and farming, the potential future directions for food and farming and the views of overseas labour on Brexit currently working in the UK. An open forum will follow these talks to discuss the impacts of Brexit and shape future research needs to understand the impact of Brexit.


Buffet lunch provided
Registration – 12.00pm
Event start – 12.30pm


*This event will be delivered through the medium of English.


Mae’r digwyddiad hwn yn trin a thrafod effaith Brexit a’r sefyllfaoedd posibl a allai godi yn y sectorau bwyd a ffermio. Ers mis Mehefin 2016, mae’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd wedi amlygu’r cysylltiadau cymhleth rhwng y sectorau ffermio a bwyd ag Ewrop o ran y marchnadoedd, y rheoleiddiadau a’r polisïau. O ganlyniad i Brexit, bydd rhaid cael systemau newydd ar gyfer datblygu cefn gwlad, cymorthdaliadau amaethyddol a gwasanaethau ecosystem, yn ogystal â rheolau newydd i fynd i’r afael â dibyniaeth y sectorau ar weithwyr tramor.


Ar sail ymchwil a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid pwysig yn y sectorau bwyd a ffermio dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Athro Paul Milbourne, yr Athro Kevin Morgan a Dr Gareth Enticott o’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn edrych ar yr heriau sy’n wynebu’r sectorau hyn, sut gallai’r sectorau hyn ddatblygu yn y dyfodol, a barn y gweithwyr tramor sy’n gweithio yn y DU ar hyn o bryd ynghylch Brexit. Bydd fforwm agored ar ôl y trafodaethau hyn i drafod effeithiau Brexit a pha ymchwil fydd ei hangen yn y dyfodol i ddeall effaith Brexit.


Darperir cinio bys a bawd
Cofrestru – 12.00pm
Digwyddiad yn dechrau – 12.30pmTime

(Thursday) 12:00 pm - 3:00 pm

Location

Committee Room 1

Glamorgan Building, School of Geography and Planning King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WA

X